Homing Instinct (E–book)

Sorry couldn t finish #this Too cliched for me Touching Jaka to si a mnie sk oni a do si ni #Too cliched for me Touching Jaka to si a mnie sk oni a do si The Drop gni po t ksi k Chocia to jeszcze nic bardziej zastanawiaj ce jest jaka to perwersyjna masochistyczna sk onno zmusi a mnie eby j sko czy Naprawd ci ko o drug tak beznadziejn wn bohaterk kt ra dzia a aby mi na nerwy r wnie intensywnie co Carrie Adams Wydaje im si e kobiety pragn m czyzn o wielkich penisach podczas kiedy naprawd pragniemy m czyzn kt rzy kochaj dzieci to by "W A NIE TEN MOMENT KIEDY U WIADOMI AM "a nie TEN moment kiedy u wiadomi am E Z G WN BOHATERK NIE z Tales of a Fourth Grade Nothing g wn bohaterk nie mnie NIC poza p ci rzecz jasnaTa ksi ka to stek bzdurnych stereotyp w e jedyne czego tak naprawd pragn kobiety to posiada dzieci a m jest tylko dodatkiem niezb dnym do pocz cia Kiedy ju na wiecie pojawi si DZIECKO baba dostaje na ow facet zostaje odwalony na boczny tor a ona zmienia si w no w a nie w co Chcesz si przekona zajrzyj do tej ksi ki chocia osobi cie. It's time to start thinking the unthinkableCarrie Adams successful television producer mother and wife is about to return to work Baby Tom has fallen in love with the new nanny; six year old Rebecca isn't too keen but hopes the nanny will at least be better organised than Mummy Carrie meanwhile is desperate to reinvent herse. Homing InstinctA bez anga owania faceta a z drugiej strony rado nie sama #Brnie W Ten Sam #w ten sam ad Jej biedny m ulek zamiast pomaga w domu musi przecie chodzi na piwo z kolegami Scena w kt rej bohaterka pr buje w deszczu sama wpakowa do auta dw jk dzieci w tym wrzeszcz ce niemowl a jej m ostentacyjnie tupie nog ze zniecierpliwienia nie ruszaj c palcem eby jej pom c doprowadzi a mnie do sza uChocia z drugiej strony sprawi a mi te pewn z o liw satysfakcj skoro jeste tak Rainbows, Rowan and True, True Romance(?) (?) (Allys World, g upia eby y w takim uk adzie to m cz si dalejTo nie by odosobniony przypadek ta ksi ka ka dym kolejnym zdaniem potrafi a podnie mi ci nienie Mo e dlatego w a nie j przeczyta am do ko ca A wnej bohaterki w og le nie by o mi al Historia jest przewidywalna do b lu bo jakie inne losy yciowe mog y spotka Carrie kt ra wiadomie doprowadzi a do kryzysu swojego ma e stwaWysz a mi d u sza opinia ni ta ksi ka jest warta Nie czytajcie tego nie polecam110. Doubted for a moment that this is her path in life until reality begins to hit home She isn't happy the children aren't that this is her path in life until reality begins to hit home She isn't happy the children aren't and husband Mike until recently trying desperately to be a New Man is now becoming and detached from family life She begins to think the unthinkable Perhaps just perhaps she doesn't have to do all th.

Diana Appleyard ✓ 5 review

Ci to odradzamG wna bohaterka #To Chodz Ca Antyreklama Ma #chodz ca antyreklama ma stwa i MACIERZY STWA TEGO DRUGIEGO W SZCZEG LNO CI SFRUSTROWANA stwa tego drugiego w szczeg lno ci Sfrustrowana kt ra sama wpakowa a si w pieluchy mo e i nawet te tytu owe PAMPERSY a teraz "Narzeka Jako To Wiat Jest "jako to wiat jest Mia o by zabawnie a wysz o jak zwykleNie jestem tak naiwna eby wierzy e macierzy stwo to sama rado ale uwa am e to jeszcze nie pow d eby tworzy ksi k w kt rej wylewa si swoje ale dotycz ce dzieci i m a O problemach laktacyjnych nie wspominaj c Mo e jestem staro wiecka ale o pewnych fizjologicznych problemach i aspektach nie powinno si opowiada publicznie Nawet je eli adresatem tej e ksi ki mia a by kobieta Nie obchodz mnie obce cycki i koniec moje mi wystarcz I naprawd to nie jest ani zabawne ani w aden spos b nie amie stereotyp wProblem m a te jest do ciekawy z jednej strony bohaterka krytykuje w asn matk e zajmowa a si swoimi dzie mi zupe nie sam. Lf from housewife to svelte career womanBecause this is what today's women do don't they They're smart successful lamorous wives and perfect part time mothers They can be brilliant at work and brilliant in bed Carrie lives by the maxim that working full time is no problem as long as she has the right childcare and has never. ,